Батурин

Батурин

Батурин за даними археологічних документів був заснований у ХІ—ХІІ столітті. На початку ХVІ ст. територія Батурина потрапляє під владу великого князя Литовського Гедиміна